Ideje pretvaramo u vlasništvo

U današnjoj ekonomiji znanja, strategija zaštite intelektualnog vlasništva jednog inovativnog poduzeća trebala bi biti ključni činitelj u njegovoj poslovnoj strategiji. Omogućite da Vaše ideje uz našu ekspertizu zažive. 

picture1 

Adresa:  Admoveo d.o.o.                                      

         Gračanska cesta 111                                           

         HR-10000 Zagreb                                  

         Hrvatska/Croatia


OIB:     26820442079                             

E-pošta: mail@admoveo.hr

Telefon: +385  1 619 7584

Faks:    +385  1 619 7208

Mobitel: +385 91 534 1795


Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 09-17h. Sastanke održavamo samo uz prethodnu telefonsku ili e-mail najavu i potvrdu termina s naše strane. Ukoliko posjedujete osjetljivu informaciju i niste sigurni na koji način je podijeliti sa zastupnikom, izlaz iz situacije može biti:


- prethodno deponiranje informacije kod javnog bilježnika,

- potpisivanje Ugovora o tajnosti sa zastupnikom, ili

- vjerojatno najdjelotvornije rješenje koje se sastoji od 3 koraka:


       1) prosljeđivanje kriptirane informacije na mail s kripto-kodom dužim od 20 znakova, gdje je informacija u ZIP ili RAR pakiranju sa zaporkom,

       2) traženje potvrde od naše strane da je informacija prispjela, skupa s vraćenom kriptiranom informacijom u privitku, te

       3) proslijeđivanje kripto-koda zastupniku putem SMS-a isključivo nakon zaprimanja potvrde zastupnika čime zastupnik može otključati informaciju.


Na serverima ostaju tragovi e-mail poruka, a potvrda o poslanom SMS-u postoji u svakom od telekoma. Jedino pošiljatelj i zastupnik koji su u posjedu poruke i ključa zaprimljenih različitim komunikacijskim kanalima mogu pogledati poruku.