Ideje pretvaramo u vlasništvo

U današnjoj ekonomiji znanja, strategija zaštite intelektualnog vlasništva jednog inovativnog poduzeća trebala bi biti ključni činitelj u njegovoj poslovnoj strategiji. Omogućite da Vaše ideje uz našu ekspertizu zažive. 

picture1Usluge
Usluge Admoveo d.o.o. protežu se od uobičajenih usluga zastupanja u području zaštite patenata, dizajna i žiga u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji do "fine" analitike i planiranja u vezi sa zaštitom intelektualnog vlasništva i upravljanja portfeljem. Za zastupanje ispred Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo DZIV, Europskog patentnog ureda EPO, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo WIPO ili Ureda za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu OHIM nužna je odgovarajuće potpisana punomoć za zastupanje koju dostavljamo na zahtjev. Ostale poslove zastupanja ispred drugih nacionalnih Ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva ne radimo direktno nego posredujemo prema kolegama ovlaštenim za zastupanje ispred tih ureda. Najčešći upiti odnose se na zastupanje ispred Ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva SAD-a, Kanade, Australije gdje je službeni jezik engleski, ili nekog od Ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva s područja bivše Jugoslavije.

Patenti
Usluge u području patenata obuhvaćaju: savjetovanje u pogledu najoptimalnijeg načina zaštite, pretragu stanja tehnike i analizu mogućnosti zaštite, formiranje prijava patenata i podnošenje, analize mogućnosti korištenja zaštićenih tehnologija (freedom-to-operate), postupke osporavanja važenja postojećih prava na patenat, validiranja europskih patenata, te formiranje patentnih analiza za potrebe sudskih postupaka. Admoveo d.o.o. samostalno vrši ekspertize za izume iz područja fizike, elektronike, telekomunikacija, strojarstva, a za druga područja poput: kemije, biologije i farmaceutike koristi vanjske suradnike vezane ugovorom o tajnosti.

Žigovi i industrijski dizajn
Usluge obuhvaćaju: savjetovanje u pogledu najoptimalnijeg načina zaštite, pretragu registara prava, analizu mogućnosti zaštite te formiranje mišljenja o mogućoj povredi prava, formiranje prijava za zaštitu, postupke osporavanja važenja postojećih prava, te formiranje analiza u vezi povreda prava za potrebe sudskih postupaka.

Kontakt